Ahşap SerisiÇocuk Oyun GruplarıAHŞAP SERİSİ PAP-106

 • Teknik Özellikler
 • Ek bilgi

Teknik Özellikler

OYUN GRUBU ELEMANLARI

KULE: 3 AD

ÇIKIŞ MERDİVEN: 1 TK

ARA MERDİVEN: 1 TK

ÇATI: 1 AD

100 LÜK DÜZ KAYDIRAK: 1 TK

150 EĞİK TÜP KAYDIRAK: 1 TK

150 HELEZON KAYDIRAK: 1TK

TIRMANMA SETİ: 1 TK

TÜP  GEÇİT: 1 TK

PANO: 3 TK

 

KULLANILACAK AHŞAP MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

 1. Çocuk oyun gruplarında kullanılacak ahşap malzeme 1. sınıf sibirya çamı olacaktır.
 2. Ahşap malzemede sulama odun zarlarının neden olduğu çürüklük lif kıvrıklığı özürlü kısmen kaynamış ve ya düşen budak bulunmayacaktır. Max = Ortalama her 1 m de toplam parça genişliğinin %           10 unun geçmeyen sağlam budaklar bulunabilir. (TS EN 1176 – Madde 4. 1 3.)
 3. Kullanılacak ahşap malzemelerde hiçbir şekilde keskin köşe bulunmayacak, tüm köşeler yuvarlatılacaktır.
 4. Kullanılacak ahşap malzemede pürüzlü yüzey bulunmayacaktır. Yüzey temizlenerek ve zımpara yapılarak temas halinde insan vücuduna zarar vermesi önlenecektir
 5. Kulelerin yere bağlantısı dikme kesitlerinin %5 i kadar uzunlukta ve derinlik min 30 cm olacak şekilde ankrajlarla betonlanacaktır. Beton prizini aldıktan sonra oyun grubunun dikmeleri bu ankrajların içine dikilerek sabitleme işlemine geçilecektir.(TS EN 1176-1 Madde 4.2.14 temeller)
 1. Ahşap parçalar yağmur sularının birikimlerini önleyebilecek şekilde üretilmelidir.

 

 1. Ahşap kesitleri, projeye uygun olarak maksimum (±) 10 mm. toleransla, Ahşap boyları maksimum (±) 20 mm. toleransla imal edilecektir.
 2. İmalatta kullanılacak ahşap malzemede olacak özellikler, Budak; Her metrede sağlam 4 adet budak bulunabilir. Budak çapları toplam parça genişliğinin ¼ ‘ünü geçmeyecektir.
 3. Çürük, özürlü, kısmen kaynamış ve düşmüş budaklar bulunmayacaktır. Çatlak: Halka çatlağı bulunmayacaktır. Kılcal çatlaklar bulunabilir (1-2 mm). Reçine kesesi: Uzunluğu her metrede 10 cm‘yi geçmeyip 1 adet bulunabilir.
 4. Damlayan, çeken reçine bulunmayacaktır. İç kabuk bulunmayacaktır. Çürük kovuk bulunmayacaktır. Böcek deliği bulunmayacaktır. İmalat kusuru bulunmayıp sadece belirlenen toleranslar çerçevesinde sapma olabilir. Eğilme: Parça boyunun 1/50’sini geçmeyecektir. Çarpılmalar parça genişliğinin 1/100’nü geçmeyecektir. Burulma: Her metretül uzunlukta 2 mm ’yi geçmeyecektir. Kılıcına eğilme: Parça boyunun 1/50 ile 1/100’ü arasında tolere edilecektir. Zımpara: Görünen yüzeylerin tamamı zımparalanarak kıymıklardan temizlenecektir.
 5. Cıvatalar enjeksiyon yöntemi ile şekillendirilmiş polietilen kapaklarla dış etkenlerden korumak amaçlı olarak kapatılacaktır.
 6. Tüm metal aksam polyester esaslı toz boya ile fırınlanmak suretiyle boyanacaktır.
 7. Tüm çocuk oyun grupları “TS EN 1176–1 Genel Güvenlik Kurallarına göre üretilecektir.

 

TAŞIYICI DİREKLER

 1. Tüm taşıyıcı dikme ayakları idarenin isteği doğrultusunda min. 90×90 mm kesitler halinde imal edilecektir.
 2. Ahşap dikme boyları oyun grubunun tasarımına göre şekillendirilecektir.
 3. KARE PLATFORMLAR
 4. Oyun gruplarında kullanılacak olan platformlar min 1160*1160 mm ebatlarında olacaktır.
 5. Oyun gruplarında çocukların güvenle durmasını sağlayacak platformlar oluşturulması için min. 40x90mm ebatlarında ve min. 1160mm uzunluğunda latalardan kare çerçeve oluşturulacak; bu oluşturulan çerçevelerin içine min. 40x90mm ebatlarında latalar aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecektir.
 6. Olası esnemeleri engelleme amaçlı alttan çerçeveler arasına artı şeklinde min. 70x70mm ebatlarında latalarla kayıtlar oluşturulacaktır.

 

MERDİVENLER

 1. Zeminden platforma ve platformdan platforma erişebilmek amaçlı kullanılacak merdivenler beşer basamaklı gruplar halinde oluşturulacaktır.
 2. Merdiven basamakları min 40 mm kalınlığında olacaktır.
 3. Basamaklar min. 800 mm genişliğinde, min. 200 mm ileri yönlü genişlikte olacak ve basamaklar arası mesafe min 150 mm , max. 230 mm olacak şekilde tasarlanacaktır.
 4. Merdivenlere güvenli çıkışı sağlamak amacıyla oluşturulacak korkuluklar; Merdiven korkuluklarında uygulanacak yükseklik min. 750 mm. ,max. 850 mm. olacaktır.
 5. Tutamak amaçlı oluşturulan min. 60*40 mm ebatlarındaki çerçevenin içine dikey ahşap çıtalar, min. 40*40 mm ebatlarında olacak ve çıtalar arası mesafe max. 89 mm olacaktır.
 6. Merdivenler çakma somunlu galvanize cıvatalarla platforma monte edilecektir. Bu cıvatalar görüntüyü bozmaması ve daha uzun ömürlü kalması amacıyla enjeksiyon yöntemi ile şekillendirilmiş plastik tapalar ile kapatılacaktır.

 

KARE AHŞAP ÇATI

 1. Çatılar platforma saçak oluşturacak şekilde min. 1500*1500 mm ebatlarında ve min. 600 mm yüksekliğinde olacaktır.
 2. Teknik çizimine bağlı kalmak şartıyla ±20mm toleransla üretimi gerçekleştirilecek çatının alt ve üst surlarında min. 40x90mm ebatlarında ahşap latalar kullanılacaktır.
 3. Çatı kaplaması olarak min. 30x80mm ebatlarında yalıbaskı sistem uygulanacak ve iskeleti oluşturan mertekler min. 40x90mm ebatlarında olacaktır.

 

AHŞAP PLATFORM BARİYERLERİ

 1. Platform korkulukları, çocuğun oyun elemanında güvenle oynamasını sağlayacak şekilde min. 1000mm genişliğinde ve min. 650mm yüksekliğinde olacaktır.
 2. Görselliği ön plana çıkartabilmek için pencere formunda oluşturulacak olan ahşap platform bariyerlerinde açıklık mx. 89mm olacaktır.

 

PLATFORM, KAYDIRAK VE TÜNEL KORKULUKLARI

 1. Oyun gruplarında kullanılan platform, kaydırak ve tünel korkulukları, çocuğun oyun elemanına güvenli girmesini sağlayacak şekilde  polietilenden olmalıdır.
 2. Bu korkuluklar min. ¾”  borularla ve kelepçe sistemi ile 3” taşıyıcı borulara  bağlanarak sabitlenmelidir.
 3. Tüm korkuluklar demonte olarak Ø 114 lük borulara bağlanacak olup istenildiğinde şekil değişikliğine müsait olmalıdır.
 4. Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş kalıbın yüzeyinin kumlama yapılmış olması ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal edilmiş olması gereklidir.
 5. Kaydırak girişi üzerindeki tüm detaylar uluslar arası güvenlik ve emniyet normlarına uygun biçimde tasarlanıp, üretilecektir.
 6. Ürün, çift cidarlı olarak üretilecek; ve idarenin belirlediği renklerde üretilecektir.

Ağırlık Min; 10 KG

 

HELEZON KAYDIRAKLAR

 1. 1500 mm yüksekliğindeki platformlardan her bölgesinde max. 40¢ eğimle inecek şekilde tasarlanacaktır.
 2. Kaydıraklar merkezindeki Ø 89 mm çapındaki boruya sarmal şekilde, lineer polietilen malzemeden tek parça halinde imal edilecektir.
 3. Çocukların kaydırağın girişinde güvenle durabilmesi ve kaydırağın çıkışında hızının kesilmesi amacıyla min. 350 mm düzlemi bulunacaktır.
 4. Kaydırağın yan duvarları her noktada min. 150 mm olacak ve iç genişlik min. 400 mm. olacak şekilde tasarlanacaktır.
 5. Kaydırağın çıkış noktasında yerden yüksekliği max. 200 mm. olacaktır.
 6. Kaydıraklarda kullanılacak olan ankraj sisteminde min. 300x300x6 mm ebatlarında sac flanşa, min. Ø 89 mm. çapında ve min. 3000 mm. uzunluğunda boru kaynaklama yöntemi ile bağlanacak ve kaydırağın iç kısmına giren boru zemine gömülerek betonlanacaktır.
 7. Polietilen ürünlerde renk solmasına karşın ışık hassasiyeti 6 – 8 skalaları arasında olan orijinal polietilen kullanılacaktır.
 8. Spiral kaydırak ile taşıyıcı borular arasındaki mesafe TSE standartlarında olacak şekilde delikli sacdan imal edilmiş metal bir platform ilavesi yapılarak sağlanacaktır. Kayılan yüzeyden hesaplandığında 100cm lik bir mesafe içerisinde çocukların ayaklarını ve kollarını çarpabilecekleri her hangi bir boru ve sert cisim bulunmamalıdır.
 9. Spiral kaydırak giriş kısımları TSE standartlarına uygun olarak kaydırağa güvenli girişi sağlayacak şekilde korkuluklar kullanılacaktır.
 10. Üstte platforma, alta ise merkezindeki taşıyıcının uzantısı ankraj olarak yere monte edilerek zemine betonlanacaktır.
 11. Spiral kaydıraklarda çıkış kısmında bir yavaşlama ve durma düzlemi bulunacak bu düzlem min. 50cm uzunluğunda max.3 derece (su tutmayacak ve üzerlerinde su birikintileri oluşmayacak şekilde tasarlanmış) edilmiş olacaktır.

Kaydırakların min. Ağırlığı 45 kg olacaktır.

 

TÜNEL KAYDIRAK

 1. Platform yüksekliği max. 1500 mm, min. 1000 mm. olan platformlardan her noktasında max. 40¢ eğimle inecek şekilde tasarlanacaktır.
 2. Çocukların kaydırağın girişinde güvenle durabilmesi ve kaydırağın çıkışında hızının kesilmesi amacıyla min. 350 mm düzlemi bulunacaktır.
 3. Kaydırağın platforma bağlantı noktasında çift cidarlı tünel kaydırak giriş panosu kullanılacaktır.
 4. Tünel kaydırağı oluşturan parçaların her noktasında iç çap min. 750 mm. olacaktır.
 5. Kaydırağın çıkış noktasında yerden yüksekliği max. 350 mm. olacaktır.
 6. Kaydırağı oluşturan parçaların birbiri ile bağlantısı M8 galvaniz civatalarla yapılacak ve son noktada her birleşim bölgesinin dış kısmı lineer polietilen malzemeden imal bilezik ile kapatılacak, bu sayede hem birleşim noktalarının dış ortamla irtibatı kesilecek hem de görsel bütünlük sağlanacaktır.
 7. Tünel kaydırağın çıkış noktasında çocukların güvenli çıkışını sağlamak amacıyla çıkış parçasının üst kısmı min. 500 mm açıklık kalacak şekilde tasarlanacaktır.
 8. Kaydırağın yere montajı noktasında min. Ø 32 mm çapında ve min. 2 mm et kalınlığında boru çıkış parçasının alt bölümüne uygun bir biçimde şekillendirilerek zemine betonlanacaktır.

Tünel kaydırağı toplam ağırlığı min. 85 kg. olacaktır.

 

DÜZ KAYDIRAK

 1. Platform yüksekliği max. 1000 mm, min. 1000 mm. olan platformlardan her noktasında max. 40¢ eğimle inecek şekilde tasarlanacaktır.
 2. Çocukların kaydırağın girişinde güvenle durabilmesi ve kaydırağın çıkışında hızının kesilmesi amacıyla min. 350 mm düzlemi bulunacaktır.
 3. Kaydırağın platforma bağlantı noktasında çift cidarlı tünel kaydırak giriş panosu kullanılacaktır.
 4. Kaydırağın çıkış noktasında yerden yüksekliği max. 350 mm. olacaktır.
 5. Kaydırağı oluşturan parçaların birbiri ile bağlantısı M8 galvaniz civatalarla yapılacak ve son noktada her birleşim bölgesinin dış kısmı lineer polietilen malzemeden imal bilezik ile kapatılacak, bu sayede hem birleşim noktalarının dış ortamla irtibatı kesilecek hem de görsel bütünlük sağlanacaktır.
 6. Kaydırağın yere montajı noktasında min. Ø 32 mm çapında ve min. 2 mm et kalınlığında boru çıkış parçasının alt bölümüne uygun bir biçimde şekillendirilerek zemine betonlanacaktır.

Düz kaydırağı toplam ağırlığı min. 25 kg. olacaktır.

 

TÜNEL GEÇİT

 1. Tünel geçitin platforma bağlantı noktasında çift cidarlı tünel kaydırak giriş panosu kullanılacaktır.
 2. Tünel geçidi oluşturan parçaların her noktasında iç çap min. 750 mm. olacaktır.
 3. Tünel geçidi oluşturan parçaların birbiri ile bağlantısı M8 galvaniz civatalarla yapılacak

Tünel geçidin toplam ağırlığı min. 50 kg. olacaktır.

 

TIRMANMA ELEMANLARI

 1. Spiral Tırmanma Elemanları ise zeminden h:100 kotlu platformlara ulaşmak için 4 parçadan oluşturulacak olup polietilen tırmanma elemanları kayma borusu şeklinde tasarlanmış olan bağlantı elemanı vasıtası ile demonte olarak Ø 114 lük borulara bağlanacak olup istenildiğinde şekil değişikliğine müsait olacaktır.
 2. Polietilen Tırmanma Elemanları ise min. 3 Kg/Adet olacak şekilde polietilen kendinden renkli malzemeden imal edilecektir.

 

 

AHŞAPTA UYGULANACAK BOYA TEKNİĞİ

Tüm ahşap aksamlar vakum emprenye işlemine tabi tutulacaktır. Ahşap doğal olarak kullanıldığı zaman mantar, böcek ve hava şartlarına maruz kalacak ve tahribatı çabuk olacaktır. Neticesinde de kullanım ömrü azalacaktır. Kullanım ömrünü uzatmak için ahşaba emprenye işlemi uygulanmalıdır. Çeşitli yöntemlerle değişik kimyasal maddelerin ahşabın bünyesine emdirilme işlemi olan “Emprenye “ , ahşabı betondan daha sağlam, çelikten daha dayanıklı kılıp, çürümeyi, önleyerek ömrünü en az 10 kat artırmaktadır. (Emprenye edilmiş bir elektrik ya da telefon direğinin hizmet ömrünün 50 yıl, emprenyesiz direğin ömrünün 5 yıl olduğunu unutmayınız.)

Emprenye malzemesi olarak insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır ve arsenit içermeyen Tanalith-E kullanılacaktır. Tanalith-E toprak ve su ile sürekli teması olan ahşap malzemelerin koruması için uygun bir ahşap koruma maddesidir. Tatbikatta vakum/basınç yöntemi ile uygulanır. Kurutulmuş ve mümkün olduğu kadar son kullanma boyutlarına getirilmiş ahşap malzeme vakum-basınç silindirine yerleştirilir. Vakum uygulanarak hücrelerin içindeki hava boşaltılır. Sistem vakum altında tutularak silindir, gerekli konsantrasyondaki Tanalith-E çözeltisi ile doldurulur. Yaklaşık 12 atmosferlik hidrolik basınç uygulaması ile Tanalith-E çözeltisinin diri odunun tümüne nüfus etmesini sağlar. Silindir boşaltılır ve ikinci vakum uygulaması ile sistem içindeki basınç düşürülür. Sistem hava atmosferine açıldığında hücrelerin içindeki düşük basınçtan dolayı yüzeydeki çözelti emilir, ahşap yüzeyin kuru kalması sağlanır. Tanalith-E ile emprenye yapılan ahşap yeşil renk alacaktır ancak idarenin kızıl renk istemesi durumunda Tanatone ile emprenye işlemi uygulanacaktır.

 

 

KUMLAMA ve ELEKTRO STATİK TOZ FIRIN BOYA

Metal aksam üzerindeki çalışma bittikten sonra kaynak bölgelerindeki gerilmeyi almak ve yüzeyde boyanın iyi tutunmasını sağlamak amacıyla kumlama yapılacaktır.

Tüm metal aksam üzerindeki boyamaya engel olacak yağ, kir tabakası ile paslardan arındırmak amacıyla en etkili yöntem olan kumlama yöntemiyle malzemenin üzerinde gözenek açarak daha iyi boya tutmak amacıyla boyamaya hazır hale getirilecektir. Basınca dayanıklı bir  kabinin içine doldurulmuş olan ince metal bilye malzemesinin, basınçlı hava ile püskürtülerek boyanın tutacağı gözenekleri açmak ve metal malzemenin üstündeki yağ, pas ve kiri gidermek suretiyle yapılacaktır. Tüm metal aksam imalat yapıldıktan sonra polyester esaslı elektrostatik boya ile kaplandıktan sonra en az 200–220 derece sıcaklıktaki fırında 20 dakika süreyle pişirilerek boya işlemi tamamlanacaktır.

Ek bilgi

En Büyük Genişlik

11

En Dar Genişlik

9.5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AHŞAP SERİSİ PAP-106”

https://www.parkworld.com.tr/wp-content/uploads/2022/03/katalog-bg-21-22.png

Teklif Formu

bt_bb_section_top_section_coverage_image